Før montering af mærket skal
overfladen rengøres og være
fri for fedt. Rens overfladen godt.
F.eks. med isopropyl alkohol.

Klæb den skårne grafik i position
med små stykker "maler tape", ved
at lave en slags top hængsel. Man
kan ved store emner klippe op i
mellemrummene mellem
elementerne, men stadig lade dem
hænge sammen for oven i
hængslet.

Pil baglineren af folien, ved at løfte
op i applikationstapen.
Hvis mærket ikke vil slippe
baglineren er det en god idé at
skrabe lidt på forsiden af mærket så
vinylfolien sidder bedre fast på
applikationstapen.

Typisk vil dine først skrab med
skraberen ske fra midten af emnet
og ud mod kanten. Denne første
bevægelse bør være i lige linie
op/ned. For at skabe nok tryk med
skraberen laves en hårdt tryk med
tommelfingeren på skraberen på
bevægelsen op og derefter et lige så
hårdt tryk med fingrene på
bevægelsen nedad. Hvis der ikke
holdes et hård tryk, dannes der
bobler.

Applikationstapen trækkes af emnet
ved et træk i 180 grader. Derefter
skrabes der på emnet i kanter og
overlap.

Tør efter med en fugtig klud, for at
få mærket til at sidde rigtigt fast.
Færdig!

 

 


Den anbefalede applikationstemperatur kan variere fra produkt til produkt,
men for en optimal klæbning bør man applikere i en temperatur der ligger mellem 16 og 32 grader.